Cookie beleid Pernis

De website van Pernis is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen marketing cookies gebruikt.

Organisatie

 

                        De organisatie

Algemeen


Binnen onze groeiende vereniging zijn velen actief om de vereniging draaiende te houden. Daarbij is een duidelijke verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden essentieel.

Organisatiestructuur


Het bestuur wordt gekozen door de Algemene Leden Vergadering (ALV) van VV Excelsior Pernis. Het bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het beleid en de uitvoering daarvan. Het bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan de ALV. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Voorzitter
 • Penningmeester
 • Secretaris
 • Jeugdvoorzitter
 • Bestuurslid Technische zaken
 • Bestuurslid Commerciele Zaken
 • Bestuurslid Opstallen/Terrein

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bestuursleden

Voorzitter

 • Besturen van de vereniging
 • Voorzitter van het bestuur
 • Algehele coördinator
 • Representatief
 • Ledencommunicatie (bloemen, advertenties etc)
 • Leiden van de ALV
 • Houden van toezicht op uitvoerende taken

 

Penningmeester

 • Beheer financiële administratie
 • Meerjarenbegroting
 • Inning contributies, donaties, boetes
 • Facturatie
 • Verhuur accommodatie en velden
 • Verzekeringen
 • Kantine beheer

 

Secretaris

 • Secretariaat
 • Ledenadministratie
 • In/Uitgaande post en distributie
 • Organisatie/Agenda/Notulen bestuursvergaderingen
 • Officiële communicatie naar de leden
 • Archief

 

Jeugdvoorzitter 

 • Hoofdtaak van de jeugdvoorzitter bestaat uit het aansturen de jeugdafdeling:

     zorg dragen voor bezetting van de teams met coaches en trainers

 • Uitvoering geven aan het Jeugdbeleidsplan
 • Zorgen voor opleidingen van Trainer/Coaches/Leiders dit in overleg met de TC & TJC
 • Het begeleiden van elftalcoaches.
 • Behartiging wedstrijdsecretariaat jeugd
 • Organiseren van activiteiten voor de jeugd
 • Het opstellen van een jaarplan inclusief begroting voor aanvang van elk

     verenigingsjaar.

 • De voorzitter van de Jeugdcommissie neemt deel aan de vergaderingen van het

     Bestuur

 • Jaarlijks opstellen Jeugd Actie Plan tbv. subsidie aanvraag gemeente
 • De Technisch Jeugd Coördinator is onderdeel van de jeugdafdeling.

 

Technische Zaken 

 • Ontwikkelen, coördineren en uitvoering geven aan het beleid

      betreffende alle voetbaltechnische zaken binnen de hele voetbalvereniging.

 • Bewaakt de naleving van de gemaakte afspraken m.b.t. technisch

     organisatorische zaken binnen de seniorenafdeling en jeugdafdeling.

     (selectieprocedure, aanstelling trainers en leiders, overlegstructuur, overgang

      jeugdsenioren enz.).

 • Zorgt voor naleving van het Jeugd & Senioren beleidsplan
 • Begeleiden van trainers; vaststellen trainingstijden en veldbezetting, start/eind

      trainingsseizoen in overleg met bestuurslid opstallen en terreinen.

 • Taakomschrijvingen trainers / coördinatoren / leiders.
 • Voeren van functioneringsgesprekken met de coördinatoren.
 • Mede verantwoordelijk voor het aanstellen van (betaalde) trainers.
 • Coördineren van het overleg en communicatie tussen TC en andere commissies

     (senioren, jeugd, trainers, verzorgers, leiders en vooral ook de spelers).

 • Voert overleg met de coördinatoren en leiders van de selectie en overige elftallen
 • Het opstellen van een jaarplan inclusief begroting voor aanvang van elk

     verenigingsjaar.

 

Commerciele Zaken 

 • Het onderhouden en uitbreiden van de sponsorrelaties.
 • Ontwikkelen van nieuwe sponsormogelijkheden
 • Het voeren van een administratie, waarin genoemd de namen van de sponsoren,

     de bijbehorende sponsorpakketten en de bedragen

 • Wedstrijdballen
 • Aanschaf en onderhoud van reclameborden i.o.m. met de accommodatiecommissie
 • Verstuurt jaarlijks de rekeningen aan de sponsoren. Dit kan worde gedelegeerd naar

     de penningmeester of ledenadministrateur.

 • Onderhouden van kontakten met de Commerciecommissie
 • Het opstellen van een jaarplan inclusief begroting voor aanvang van elk verenigingsjaar.
 • Verzorgt publiciteit

 

Opstallen / Terrein 

 • Bestuurslid opstallen/terrein is verantwoordelijk voor het onderhoud van het

     complex: velden, doelen, kantine, kleedkamers, bijgebouwen, terrein rond de

     velden, groensingels.

 • Is op de zaterdag verantwoordelijk voor de keuring van de velden. Deze commissie     

     bepaald wat er gebeurd

 • Schaft die materialen aan die benodigd zijn voor het wekelijks en periodiek

     onderhoud van gebouwen en overige materialen

 • Verzorgt de schoonmaak van de kleedkamers
 • Herstelt speelschade van de velden
 • Voert kleine technische reparaties zelfstandig uit. Voor groter onderhoud wordt

     overlegd met het bestuur.

 • Het opstellen van een jaarplan inclusief begroting voor aanvang van elk

     verenigingsjaar.

 

Delen